ÇATIÜSTÜ TİPİ DİREKLER

MTS-Mitas Telekom Sistem üçgen & dört ayaklı değişik yüksekliklerde çatıüstü kuleler tedarik etmektedir.

Çatıüstü kafes direkler
Değişik boylarda üçgen ya da dörtgen kesitli kafes tip çatıüstü direkler temin edilmektedir. Tırmanma merdiveni ve düşey kablo yolu direklere entegre edilmiştir. Talep doğrultusunda emniyetli tırmanma sistemi de sağlanmaktadır.

Çatıüstü Poller
Değişik boylarda ve çaplarda boru tipi çatıüstü direkler temin edilmektedir. Galvanizli çelik poller çatı üzerine ya da özel olarak tasarlanmış çatıüstü temellere kimyasal dübel ya da mekanik dübellerle sabitlenmektedir