KALİTE YÖNETİMİ

ISO 9001:2008 Kalite Kalite Yönetim sistem Belgesine sahip olan MTS-Mitaş Telekom Sistem , bunu toplam kalitede varılacak yalnızca bir aşama olarak değerlendirmekte ve tüm çalışmalarını bu görüş doğrultusunda sürdürmektedir. 
MTS Kalite yönetim sistemini aşağıda verilen 6 prensip çerçevesinde oluşturmuştur:

  • Vizyonunu benimseyerek Avrupa Birliği normlarına uygun düşük maliyetli yüksek kaliteli ürün elde etmek 
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2008 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek.
  • Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek.
  • Çalışanlarımızın motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlayacak ortam ve gelişim yaratmak.
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
  • Ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uymak.